กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุมิตร คำดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายราเชนร์ ชลวัฒนโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1