ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ต.ค. 61 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่2
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
12 ต.ค. 61 วันปิดภาคเรียน 1/2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
08 ต.ค. 61 ถึง 11 ต.ค. 61 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ยื่นใบคำร้องขอแก้ ครั้งที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
08 ต.ค. 61 ประกาศผลนักเรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ครั้งที่2
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
05 ต.ค. 61 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่1
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
01 ต.ค. 61 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
01 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ครั้งที่1
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ยื่นใบคำร้องขอแก้ ครั้งที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
17 ก.ย. 61 ถึง 18 ก.ย. 61 สำรวจคะแนนเต็มและเวลาที่ใช้ในการสอบปลายภาค1/2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ งานวัดผลและประเมินผล
17 ก.ย. 61 ถึง 20 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบต้นฉบับ ปลายภาคเรียน 1/2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ บริหารวิชาการ
14 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ งานวัดผลและประเมินผล
10 ก.ย. 61 ถึง 13 ก.ย. 61 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ดำเนินการยื่นใบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ งานวัดผลและประเมินผล
07 ก.ย. 61 กิจกรรมเยี่ยมฐานยุวเกษตร
กิจกรรมตรวจเยี่ยมฐานยุวเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และประการศรายชื่อ
งานวัดผลและประเมินผล สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ประการศรายชื่อแจ้งนักเรียนที่มีรายชื่อให้ดำเนินการแก้ไข และทำจดหมายแจ้งผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโธิ์เฉลิมรักษ์ฯ งานวัดผลและประเมินผล
23 ส.ค. 61 เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศุนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดทัศนศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมชมงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศุนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
ศุนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเช้า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ งานแนะแนว
17 ส.ค. 61 กิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ
15 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ
15 ส.ค. 61 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
ช่วงบ่าย งานอนามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ งานอนามัย
10 ส.ค. 61 เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 โดยทางโรงเรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
09 ส.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9
โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ